Minims כדי ניקור (ארה ב)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   ניקור (ארה ב)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי ניקור (ארה ב). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 6.9935×10-6 ניקור (ארה ב) 10 Minims = 7.0×10-5 ניקור (ארה ב) 2500 Minims = 0.0175 ניקור (ארה ב)
2 Minims = 1.4×10-5 ניקור (ארה ב) 20 Minims = 0.00014 ניקור (ארה ב) 5000 Minims = 0.035 ניקור (ארה ב)
3 Minims = 2.1×10-5 ניקור (ארה ב) 30 Minims = 0.00021 ניקור (ארה ב) 10000 Minims = 0.0699 ניקור (ארה ב)
4 Minims = 2.8×10-5 ניקור (ארה ב) 40 Minims = 0.00028 ניקור (ארה ב) 25000 Minims = 0.1748 ניקור (ארה ב)
5 Minims = 3.5×10-5 ניקור (ארה ב) 50 Minims = 0.00035 ניקור (ארה ב) 50000 Minims = 0.3497 ניקור (ארה ב)
6 Minims = 4.2×10-5 ניקור (ארה ב) 100 Minims = 0.000699 ניקור (ארה ב) 100000 Minims = 0.6994 ניקור (ארה ב)
7 Minims = 4.9×10-5 ניקור (ארה ב) 250 Minims = 0.0017 ניקור (ארה ב) 250000 Minims = 1.7484 ניקור (ארה ב)
8 Minims = 5.6×10-5 ניקור (ארה ב) 500 Minims = 0.0035 ניקור (ארה ב) 500000 Minims = 3.4968 ניקור (ארה ב)
9 Minims = 6.3×10-5 ניקור (ארה ב) 1000 Minims = 0.007 ניקור (ארה ב) 1000000 Minims = 6.9935 ניקור (ארה ב)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: