ดอลลาร์ บรูไน ถง ดอลลาร์ อเมริกัน

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ บรูไน =   ดอลลาร์ อเมริกัน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ บรูไน ถง ดอลลาร์ อเมริกัน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ บรูไน = 0.7363 ดอลลาร์ อเมริกัน 10 ดอลลาร์ บรูไน = 7.3631 ดอลลาร์ อเมริกัน 2500 ดอลลาร์ บรูไน = 1840.78 ดอลลาร์ อเมริกัน
2 ดอลลาร์ บรูไน = 1.4726 ดอลลาร์ อเมริกัน 20 ดอลลาร์ บรูไน = 14.7263 ดอลลาร์ อเมริกัน 5000 ดอลลาร์ บรูไน = 3681.57 ดอลลาร์ อเมริกัน
3 ดอลลาร์ บรูไน = 2.2089 ดอลลาร์ อเมริกัน 30 ดอลลาร์ บรูไน = 22.0894 ดอลลาร์ อเมริกัน 10000 ดอลลาร์ บรูไน = 7363.14 ดอลลาร์ อเมริกัน
4 ดอลลาร์ บรูไน = 2.9453 ดอลลาร์ อเมริกัน 40 ดอลลาร์ บรูไน = 29.4525 ดอลลาร์ อเมริกัน 25000 ดอลลาร์ บรูไน = 18407.84 ดอลลาร์ อเมริกัน
5 ดอลลาร์ บรูไน = 3.6816 ดอลลาร์ อเมริกัน 50 ดอลลาร์ บรูไน = 36.8157 ดอลลาร์ อเมริกัน 50000 ดอลลาร์ บรูไน = 36815.69 ดอลลาร์ อเมริกัน
6 ดอลลาร์ บรูไน = 4.4179 ดอลลาร์ อเมริกัน 100 ดอลลาร์ บรูไน = 73.6314 ดอลลาร์ อเมริกัน 100000 ดอลลาร์ บรูไน = 73631.37 ดอลลาร์ อเมริกัน
7 ดอลลาร์ บรูไน = 5.1542 ดอลลาร์ อเมริกัน 250 ดอลลาร์ บรูไน = 184.08 ดอลลาร์ อเมริกัน 250000 ดอลลาร์ บรูไน = 184078.44 ดอลลาร์ อเมริกัน
8 ดอลลาร์ บรูไน = 5.8905 ดอลลาร์ อเมริกัน 500 ดอลลาร์ บรูไน = 368.16 ดอลลาร์ อเมริกัน 500000 ดอลลาร์ บรูไน = 368156.87 ดอลลาร์ อเมริกัน
9 ดอลลาร์ บรูไน = 6.6268 ดอลลาร์ อเมริกัน 1000 ดอลลาร์ บรูไน = 736.31 ดอลลาร์ อเมริกัน 1000000 ดอลลาร์ บรูไน = 736313.75 ดอลลาร์ อเมริกัน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: