บาร์เรล (เรา - ของเหลว) ถง ไพน์ต (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  บาร์เรล (เรา - ของเหลว) =   ไพน์ต (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก บาร์เรล (เรา - ของเหลว) ถง ไพน์ต (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 336 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 10 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 3360 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 2500 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 839999.54 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)
2 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 672 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 20 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 6720 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 5000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 1679999.07 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)
3 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 1008 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 30 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 10079.99 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 10000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 3359998.14 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)
4 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 1344 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 40 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 13439.99 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 25000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 8399995.36 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)
5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 1680 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 50 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 16799.99 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 50000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 16799990.72 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)
6 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 2016 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 100 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 33599.98 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 100000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 33599981.43 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)
7 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 2352 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 250 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 83999.95 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 250000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 83999953.58 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)
8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 2688 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 500 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 167999.91 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 500000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 167999907.15 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)
9 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 3024 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 1000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 335999.81 ไพน์ต (เรา - ของเหลว) 1000000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 335999814.3 ไพน์ต (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: