บาร์เรล (เรา - ของเหลว) ถง Bushels (สหรัฐอเมริกา)

หน่วยสลับ สลับ icon

  บาร์เรล (เรา - ของเหลว) =   Bushels (สหรัฐอเมริกา)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก บาร์เรล (เรา - ของเหลว) ถง Bushels (สหรัฐอเมริกา). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 4.5117 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 10 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 45.1167 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 2500 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 11279.19 Bushels (สหรัฐอเมริกา)
2 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 9.0233 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 20 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 90.2335 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 5000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 22558.37 Bushels (สหรัฐอเมริกา)
3 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 13.535 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 30 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 135.35 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 10000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 45116.75 Bushels (สหรัฐอเมริกา)
4 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 18.0467 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 40 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 180.47 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 25000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 112791.87 Bushels (สหรัฐอเมริกา)
5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 22.5584 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 50 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 225.58 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 50000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 225583.73 Bushels (สหรัฐอเมริกา)
6 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 27.07 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 100 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 451.17 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 100000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 451167.47 Bushels (สหรัฐอเมริกา)
7 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 31.5817 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 250 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 1127.92 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 250000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 1127918.67 Bushels (สหรัฐอเมริกา)
8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 36.0934 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 500 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 2255.84 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 500000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 2255837.34 Bushels (สหรัฐอเมริกา)
9 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 40.6051 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 1000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 4511.67 Bushels (สหรัฐอเมริกา) 1000000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 4511674.67 Bushels (สหรัฐอเมริกา)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: