บาร์เรล (เรา - ของเหลว) ถง Bushels (UK)

หน่วยสลับ สลับ icon

  บาร์เรล (เรา - ของเหลว) =   Bushels (UK)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก บาร์เรล (เรา - ของเหลว) ถง Bushels (UK). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 4.3715 Bushels (UK) 10 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 43.7153 Bushels (UK) 2500 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 10928.82 Bushels (UK)
2 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 8.7431 Bushels (UK) 20 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 87.4306 Bushels (UK) 5000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 21857.65 Bushels (UK)
3 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 13.1146 Bushels (UK) 30 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 131.15 Bushels (UK) 10000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 43715.29 Bushels (UK)
4 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 17.4861 Bushels (UK) 40 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 174.86 Bushels (UK) 25000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 109288.23 Bushels (UK)
5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 21.8576 Bushels (UK) 50 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 218.58 Bushels (UK) 50000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 218576.45 Bushels (UK)
6 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 26.2292 Bushels (UK) 100 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 437.15 Bushels (UK) 100000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 437152.9 Bushels (UK)
7 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 30.6007 Bushels (UK) 250 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 1092.88 Bushels (UK) 250000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 1092882.25 Bushels (UK)
8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 34.9722 Bushels (UK) 500 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 2185.76 Bushels (UK) 500000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 2185764.51 Bushels (UK)
9 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 39.3438 Bushels (UK) 1000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 4371.53 Bushels (UK) 1000000 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) = 4371529.01 Bushels (UK)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: